X

בעלי דפדפן ספארי? על מנת ליהנות מהפלטפורמה במלואה ולהשתתף במכרזים אנו ממליצים על דפדפני כרום, פיירפוקס או אקספלורר

לחצו למכרזים

דירות מכונס נכסים

בית דירות מכונס נכסים | רישום חינם חינם חינם | נדלן מכונס כ 30% הנחה

דירות מכונס נכסים, הנדלן של כונס תמצאו דירות, בתים, וילות, מגרשים ועוד בכינוס נכסים. בקנייה מכונס ניתן לחסוך עד 30% מתחת למחיר השוק!

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר נתניה
 • רחוב עוזי חיטמן
 • קומה
 • חדרים 5
 • תאריך הגשה 31/03/24

דירה-נתניה-רח' עוזי חיטמן

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 31/03/24
 • נותרו 33 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 5
 • שטח 132
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר בת ים
 • רחוב שדרות העצמאות
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 14/03/24

דירה-בת ים-רח' שדרות העצמאות

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 14/03/24
 • נותרו 16 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 65
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב למדן
 • קומה
 • חדרים 4
 • תאריך הגשה 01/05/24

דירה-תל אביב-רח' למדן

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 01/05/24
 • נותרו 65 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 4
 • שטח 115
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר עפולה
 • רחוב יצחק שמיר
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 01/04/24

דירה-עפולה-רח' יצחק שמיר

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 01/04/24
 • נותרו 35 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר ערד
 • רחוב צבר
 • קומה 3
 • חדרים 3
 • תאריך הגשה 18/03/24

דירה-ערד-רח' צבר

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 18/03/24
 • נותרו 21 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 3
 • שטח 0
 • קומה 3
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר רמלה
 • רחוב אריק לביא
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 18/04/24

דירה-רמלה-רח' אריק לביא

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 18/04/24
 • נותרו 51 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר בת ים
 • רחוב רייק חביבה
 • קומה 1
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/03/24

דירה-בת ים-רח' רייק חביבה

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 11/03/24
 • נותרו 14 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה 1
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם אתמול
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב
 • קומה 1
 • חדרים
 • תאריך הגשה 17/03/24

דירה-תל אביב-רח' בני אפרים

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 17/03/24
 • נותרו 19 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה 1
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 22/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב החשמונאים
 • קומה
 • חדרים 4
 • תאריך הגשה 01/04/24

דירת גן-תל אביב-רח' החשמונאים

 • תאריך פרסום 22/02/24
 • מועד הגשה 01/04/24
 • נותרו 34 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 4
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 22/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר ראשון לציון
 • רחוב ויניק
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 17/03/24

דירה-ראשון לציון-רח' ויניק

 • תאריך פרסום 22/02/24
 • מועד הגשה 17/03/24
 • נותרו 20 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 22/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר בית שמש
 • רחוב המעפילים
 • קומה 1
 • חדרים 3
 • תאריך הגשה 22/03/24

דירה-בית שמש-רח' המעפילים

 • תאריך פרסום 22/02/24
 • מועד הגשה 22/03/24
 • נותרו 24 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 3
 • שטח 0
 • קומה 1
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 22/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר קרית גת
 • רחוב
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 08/04/24

דירה-קרית גת

 • תאריך פרסום 22/02/24
 • מועד הגשה 08/04/24
 • נותרו 42 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 22/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר לוד
 • רחוב האגוז
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 01/04/24

דירה-לוד-רח' האגוז

 • תאריך פרסום 22/02/24
 • מועד הגשה 01/04/24
 • נותרו 34 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 21/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר חיפה
 • רחוב הפרטיזנים
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/03/24

דירה-חיפה-רח' הפרטיזנים

 • תאריך פרסום 21/02/24
 • מועד הגשה 11/03/24
 • נותרו 14 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 20/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר פתח תקווה
 • רחוב רח' קיטרוני
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 20/03/24

דירה-פתח תקווה-רח' קיטרוני

 • תאריך פרסום 20/02/24
 • מועד הגשה 20/03/24
 • נותרו 23 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 20/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר בת ים
 • רחוב ברל כצנלסון
 • קומה 22
 • חדרים 5
 • תאריך הגשה 10/03/24

דירה-בת ים-רח' ברל כצנלסון

 • תאריך פרסום 20/02/24
 • מועד הגשה 10/03/24
 • נותרו 12 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 5
 • שטח 0
 • קומה 22
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 19/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר רמלה
 • רחוב יעקב דורי
 • קומה 16
 • חדרים 5
 • תאריך הגשה 04/03/24

דירה-רמלה-רח' יעקב דורי

 • תאריך פרסום 19/02/24
 • מועד הגשה 04/03/24
 • נותרו 7 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 5
 • שטח 0
 • קומה 16
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 19/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר ירושלים
 • רחוב גשר החיים
 • קומה
 • חדרים 2
 • תאריך הגשה 04/03/24

דירה-ירושלים-רח' גשר החיים

 • תאריך פרסום 19/02/24
 • מועד הגשה 04/03/24
 • נותרו 6 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 2
 • שטח 45
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 18/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר טבריה
 • רחוב דוד אלעזר
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 29/02/24

דירה-טבריה-רח' דוד אלעזר

 • תאריך פרסום 18/02/24
 • מועד הגשה 29/02/24
 • נותרו 3 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 18/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר אשדוד
 • רחוב רוגוזין
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 04/03/24

דירה-אשדוד-רח' רוגוזין

 • תאריך פרסום 18/02/24
 • מועד הגשה 04/03/24
 • נותרו 7 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 18/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר רמלה
 • רחוב בן גוריון
 • קומה 9
 • חדרים
 • תאריך הגשה 07/03/24

דירה-רמלה-רח' בן גוריון

 • תאריך פרסום 18/02/24
 • מועד הגשה 07/03/24
 • נותרו 9 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה 9
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 18/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר בת ים
 • רחוב ברל כצנלסון
 • קומה 22
 • חדרים 5
 • תאריך הגשה 10/03/24

דירה-בת ים-רח' ברל כצנלסון

 • תאריך פרסום 18/02/24
 • מועד הגשה 10/03/24
 • נותרו 12 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 5
 • שטח 0
 • קומה 22
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 18/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר חולון
 • רחוב סנהדרין
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 15/03/24

דירה-חולון-רח' סנהדרין

 • תאריך פרסום 18/02/24
 • מועד הגשה 15/03/24
 • נותרו 18 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 67
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 18/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר רחובות
 • רחוב הר הצופים
 • קומה 6
 • חדרים
 • תאריך הגשה 03/03/24

דירה-רחובות-רח' הר הצופים

 • תאריך פרסום 18/02/24
 • מועד הגשה 03/03/24
 • נותרו 6 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה 6
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 18/02/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר נתניה
 • רחוב נחום
 • קומה 3
 • חדרים
 • תאריך הגשה 01/03/24

דירה-נתניה-רח' נחום

 • תאריך פרסום 18/02/24
 • מועד הגשה 01/03/24
 • נותרו 4 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה 3
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

X

מצטרפים היום ונהנים מ-21ימי ניסיון חינם בלוח הרכב והנדל"ן

התחל 21 יום ניסיון חינם או התחבר/י
X

עדיין אין לך חשבון?

הירשמו היום וקבלו 21 ימי ניסיון חינם!

X