X

בעלי דפדפן ספארי? על מנת ליהנות מהפלטפורמה במלואה ולהשתתף במכרזים אנו ממליצים על דפדפני כרום, פיירפוקס או אקספלורר

לחצו למכרזים

דירות מכונס נכסים

בית דירות מכונס נכסים | רישום חינם חינם חינם | נדלן מכונס כ 30% הנחה

דירות מכונס נכסים, הנדלן של כונס תמצאו דירות, בתים, וילות, מגרשים ועוד בכינוס נכסים. בקנייה מכונס ניתן לחסוך עד 30% מתחת למחיר השוק!

 • פורסם 16/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב נתיב המזלות
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 04/08/24

דירה-תל אביב-רח' נתיב המזלות

 • תאריך פרסום 16/07/24
 • מועד הגשה 04/08/24
 • נותרו 13 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 124
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 16/07/24
 • סוג הנכס נכס מקרקעין
 • עיר תל אביב
 • רחוב סמטת הש"ך
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 15/08/24

נכס מקרקעין סמטת הש"ך

 • תאריך פרסום 16/07/24
 • מועד הגשה 15/08/24
 • נותרו 24 ימים
 • סוג הנכס נכס מקרקעין
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 15/07/24
 • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
 • עיר תל אביב
 • רחוב
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 01/09/24

מגרשים-תל אביב

 • תאריך פרסום 15/07/24
 • מועד הגשה 01/09/24
 • נותרו 41 ימים
 • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 15/07/24
 • סוג הנכס נכס
 • עיר תל אביב
 • רחוב פרלוק משה
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 01/08/24

נכס-תל אביב- רח' פרלוק משה

 • תאריך פרסום 15/07/24
 • מועד הגשה 01/08/24
 • נותרו 10 ימים
 • סוג הנכס נכס
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 15/07/24
 • סוג הנכס נכס מקרקעין
 • עיר תל אביב
 • רחוב
 • קומה 2
 • חדרים
 • תאריך הגשה 05/09/24

נכס מקרקעין- תל אביב

 • תאריך פרסום 15/07/24
 • מועד הגשה 05/09/24
 • נותרו 45 ימים
 • סוג הנכס נכס מקרקעין
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה 2
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 15/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב חריף אייזיק
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 01/08/24

דירה-תל אביב-רח' חריף אייזיק

 • תאריך פרסום 15/07/24
 • מועד הגשה 01/08/24
 • נותרו 10 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס מגרש
 • עיר תל אביב
 • רחוב עמרי
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 30/07/24

מגרש-תל אביב-רח' עמרי

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 30/07/24
 • נותרו 8 ימים
 • סוג הנכס מגרש
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס נכס
 • עיר תל אביב
 • רחוב מצדה
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 30/07/24

נכס-תל אביב- רח' מצדה

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 30/07/24
 • נותרו 8 ימים
 • סוג הנכס נכס
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב ארלוזורוב
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 30/07/24

דירה-תל אביב-רח' ארלוזורוב

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 30/07/24
 • נותרו 8 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 45
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב שד' חן
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/08/24

דירה-תל אביב-רח' שד' חן

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 11/08/24
 • נותרו 20 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • עיר תל אביב
 • רחוב אילת
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/08/24

בניין מגורים-תל אביב-רח' אילת

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 11/08/24
 • נותרו 20 ימים
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • עיר תל אביב
 • רחוב בלפור
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/08/24

בניין מגורים-תל אביב-רח' בלפור

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 11/08/24
 • נותרו 20 ימים
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • עיר תל אביב
 • רחוב רוטשילד
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/08/24

בניין מגורים-תל אביב-רח' רוטשילד

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 11/08/24
 • נותרו 20 ימים
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • עיר תל אביב
 • רחוב הרצל
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/08/24

בניין מגורים-תל אביב-רח' הרצל

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 11/08/24
 • נותרו 20 ימים
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 14/07/24
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • עיר תל אביב
 • רחוב נחלת בנימין
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 11/08/24

בניין מגורים-תל אביב-רח' נחלת בנימין

 • תאריך פרסום 14/07/24
 • מועד הגשה 11/08/24
 • נותרו 20 ימים
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 11/07/24
 • סוג הנכס נכס מקרקעין
 • עיר תל אביב
 • רחוב י.ל פרץ
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 20/08/24

מקרקעין-תל אביב-רח' י.ל פרץ

 • תאריך פרסום 11/07/24
 • מועד הגשה 20/08/24
 • נותרו 29 ימים
 • סוג הנכס נכס מקרקעין
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 10/07/24
 • סוג הנכס דירת גן
 • עיר תל אביב
 • רחוב אפשטיין
 • קומה
 • חדרים 2
 • תאריך הגשה 14/08/24

דירת גן-תל אביב-רח' אפשטיין

 • תאריך פרסום 10/07/24
 • מועד הגשה 14/08/24
 • נותרו 22 ימים
 • סוג הנכס דירת גן
 • חדרים 2
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 10/07/24
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • עיר תל אביב
 • רחוב אבן יהודה
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 25/09/24

בניין מגורים- תל אביב- רח' אבן יהודה

 • תאריך פרסום 10/07/24
 • מועד הגשה 25/09/24
 • נותרו 64 ימים
 • סוג הנכס בניין מגורים
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 09/07/24
 • סוג הנכס בית מגורים
 • עיר תל אביב
 • רחוב בועז
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 20/07/24

בית מגורים-תל אביב-רח' בועז

 • תאריך פרסום 09/07/24
 • מועד הגשה 20/07/24
 • נותרו 0 ימים
 • סוג הנכס בית מגורים
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 08/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב קהילת אודסה
 • קומה 2
 • חדרים 5
 • תאריך הגשה 31/07/24

דירה- תל אביב-רח' קהילת אודסה

 • תאריך פרסום 08/07/24
 • מועד הגשה 31/07/24
 • נותרו 9 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 5
 • שטח 0
 • קומה 2
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 08/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב תמנע
 • קומה
 • חדרים 3.5
 • תאריך הגשה 01/08/24

דירה-תל אביב-רח' תמנע

 • תאריך פרסום 08/07/24
 • מועד הגשה 01/08/24
 • נותרו 10 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים 3.5
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 08/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב יוחנן הורקנוס
 • קומה 1
 • חדרים
 • תאריך הגשה 14/08/24

דירה- תל אביב- רח' יוחנן הורקנוס

 • תאריך פרסום 08/07/24
 • מועד הגשה 14/08/24
 • נותרו 23 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה 1
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 03/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב בארט אהרון
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 12/08/24

דירה-תל אביב-רח' בארט אהרון

 • תאריך פרסום 03/07/24
 • מועד הגשה 12/08/24
 • נותרו 21 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 02/07/24
 • סוג הנכס דירה
 • עיר תל אביב
 • רחוב שדרות ירושלים
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 07/07/24

דירה-תל אביב-רח' שדרות ירושלים

 • תאריך פרסום 02/07/24
 • מועד הגשה 07/07/24
 • נותרו 0 ימים
 • סוג הנכס דירה
 • חדרים
 • שטח 0
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

 • פורסם 02/07/24
 • סוג הנכס חלקה שלמה
 • עיר תל אביב
 • רחוב חיים חבשוש
 • קומה
 • חדרים
 • תאריך הגשה 20/08/24

חלקה שלמה-תל אביב-רח' חיים חבשוש

 • תאריך פרסום 02/07/24
 • מועד הגשה 20/08/24
 • נותרו 29 ימים
 • סוג הנכס חלקה שלמה
 • חדרים
 • שטח 228
 • קומה
למנויים בלבד

מידע נוסף זמין למנויים בלבד לרכישת מנוי לחצו כאן או חייגו 072-3923359

X

מצטרפים היום ונהנים מ-21ימי ניסיון חינם בלוח הרכב והנדל"ן

התחל 21 יום ניסיון חינם או התחבר/י
X

עדיין אין לך חשבון?

הירשמו היום וקבלו 21 ימי ניסיון חינם!

X