X

בעלי דפדפן ספארי? על מנת ליהנות מהפלטפורמה במלואה ולהשתתף במכרזים אנו ממליצים על דפדפני כרום, פיירפוקס או אקספלורר

לחצו למכרזים

רכבים מכונס נכסים | מכרזים רכבים | בא כוח הבעלים מכירה בהסכמה

בית רכבים

רכבים מכונס נכסים באתר כונס נכסים ישראל בקליק תקבלו את כל המידע ותוכלו לרכוש את הרכב בקליק, לוח כלי רכב מכל הסוגים. ברכישת רכב בכינוס נכסים ניתן לחסוך עד 60% מתחת למחיר השוק! רוב הרכבים הנמכרים באתר הינם בא כוח הבעלים מכירה בהסכמה

 • פורסם אתמול
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2017
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 28/02/24

וולבו 2017- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 28/02/24
 • נותרו 1 ימים
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2017
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם אתמול
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2017
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 28/02/24

וולבו 2017- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 28/02/24
 • נותרו 1 ימים
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2017
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם אתמול
 • יצרן איווקו
 • דגם כללי
 • שנה 2023
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 28/02/24

איווקו 2023- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 28/02/24
 • נותרו 1 ימים
 • יצרן איווקו
 • דגם כללי
 • שנה 2023
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם אתמול
 • יצרן מרצדס
 • דגם כללי
 • שנה 2024
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 28/02/24

מרצדס 2019- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 25/02/24
 • מועד הגשה 28/02/24
 • נותרו 1 ימים
 • יצרן מרצדס
 • דגם כללי
 • שנה 2024
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 20/02/24
 • יצרן סקניה
 • דגם כללי
 • שנה 2021
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 28/02/24

סקניה 2021- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 20/02/24
 • מועד הגשה 28/02/24
 • נותרו 2 ימים
 • יצרן סקניה
 • דגם כללי
 • שנה 2021
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 20/02/24
 • יצרן מאן
 • דגם כללי
 • שנה 2008
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 28/02/24

מאן 2008- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 20/02/24
 • מועד הגשה 28/02/24
 • נותרו 2 ימים
 • יצרן מאן
 • דגם כללי
 • שנה 2008
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 31/01/24
 • יצרן רנו
 • דגם משאית
 • שנה 2002
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 15/02/24

רנו 2002- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 31/01/24
 • מועד הגשה 15/02/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן רנו
 • דגם משאית
 • שנה 2002
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 29/01/24
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2019
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 07/02/24

וולבו 2019- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 29/01/24
 • מועד הגשה 07/02/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2019
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 29/01/24
 • יצרן מרצדס
 • דגם אטגו 1018
 • שנה 2019
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 15/02/24

מרצדס 2019 - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 29/01/24
 • מועד הגשה 15/02/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן מרצדס
 • דגם אטגו 1018
 • שנה 2019
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 24/01/24
 • יצרן איווקו
 • דגם משא
 • שנה 2016
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 29/01/24

איווקו 2016- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 24/01/24
 • מועד הגשה 29/01/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איווקו
 • דגם משא
 • שנה 2016
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 15/01/24
 • יצרן איווקו
 • דגם A50-C18
 • שנה 2021
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 24/01/24

איווקו 2021- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 15/01/24
 • מועד הגשה 24/01/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איווקו
 • דגם A50-C18
 • שנה 2021
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 14/01/24
 • יצרן איווקו
 • דגם כללי
 • שנה 2016
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 23/01/24

איווקו 2016- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 14/01/24
 • מועד הגשה 23/01/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איווקו
 • דגם כללי
 • שנה 2016
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 21/12/23
 • יצרן דאף
 • דגם כללי
 • שנה 2015
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 01/01/24

משאית דאף 2015

 • תאריך פרסום 21/12/23
 • מועד הגשה 01/01/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן דאף
 • דגם כללי
 • שנה 2015
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 29/11/23
 • יצרן איווקו
 • דגם משא
 • שנה 2023
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 03/12/23

איווקו 2023- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 29/11/23
 • מועד הגשה 03/12/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איווקו
 • דגם משא
 • שנה 2023
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 13/11/23
 • יצרן סקניה
 • דגם R450
 • שנה 2017
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 28/11/23

סקניה 2017- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 13/11/23
 • מועד הגשה 28/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן סקניה
 • דגם R450
 • שנה 2017
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 08/11/23
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2020
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 16/11/23

וולבו 2020- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 08/11/23
 • מועד הגשה 16/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2020
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 08/11/23
 • יצרן וולוו
 • דגם FH
 • שנה 2020
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 15/11/23

וולבו 2020- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 08/11/23
 • מועד הגשה 15/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן וולוו
 • דגם FH
 • שנה 2020
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 01/11/23
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2014
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 07/11/23

וולוו 2012- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 01/11/23
 • מועד הגשה 07/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2014
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 01/11/23
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2012
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 07/11/23

וולוו 2012- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 01/11/23
 • מועד הגשה 07/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן וולוו
 • דגם כללי
 • שנה 2012
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 30/10/23
 • יצרן איווקו
 • דגם משא
 • שנה 2017
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 06/11/23

איווקו 2017- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 30/10/23
 • מועד הגשה 06/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איווקו
 • דגם משא
 • שנה 2017
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 29/10/23
 • יצרן משאית הינו
 • דגם 7250L
 • שנה 2020
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 10/01/24

הינו 2020- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 29/10/23
 • מועד הגשה 10/01/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן משאית הינו
 • דגם 7250L
 • שנה 2020
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 15/10/23
 • יצרן סקניה
 • דגם R450
 • שנה 2017
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 18/10/23

סקניה 2017- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 15/10/23
 • מועד הגשה 18/10/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן סקניה
 • דגם R450
 • שנה 2017
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 21/09/23
 • יצרן רנו
 • דגם מאסטר
 • שנה 2021
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 27/09/23

רנו 2021- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 21/09/23
 • מועד הגשה 27/09/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן רנו
 • דגם מאסטר
 • שנה 2021
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 20/09/23
 • יצרן משאית
 • דגם כללי
 • שנה 2019
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 27/09/23

די.אף.אס.קיי 2019- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 20/09/23
 • מועד הגשה 27/09/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן משאית
 • דגם כללי
 • שנה 2019
 • סוג משאית

למנויים בלבד

 • פורסם 12/09/23
 • יצרן איווקו
 • דגם 120E22
 • שנה 2016
 • סוג משאית
 • תאריך הגשה 20/09/23

איווקו 2016- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 12/09/23
 • מועד הגשה 20/09/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איווקו
 • דגם 120E22
 • שנה 2016
 • סוג משאית

למנויים בלבד

X

מצטרפים היום ונהנים מ-21ימי ניסיון חינם בלוח הרכב והנדל"ן

התחל 21 יום ניסיון חינם או התחבר/י
X

עדיין אין לך חשבון?

הירשמו היום וקבלו 21 ימי ניסיון חינם!

X