X

בעלי דפדפן ספארי? על מנת ליהנות מהפלטפורמה במלואה ולהשתתף במכרזים אנו ממליצים על דפדפני כרום, פיירפוקס או אקספלורר

לחצו למכרזים

רכבים מכונס נכסים | מכרזים רכבים | בא כוח הבעלים מכירה בהסכמה

בית רכבים

רכבים מכונס נכסים באתר כונס נכסים ישראל בקליק תקבלו את כל המידע ותוכלו לרכוש את הרכב בקליק, לוח כלי רכב מכל הסוגים. ברכישת רכב בכינוס נכסים ניתן לחסוך עד 60% מתחת למחיר השוק! רוב הרכבים הנמכרים באתר הינם בא כוח הבעלים מכירה בהסכמה

 • פורסם 21/03/24
 • יצרן פורד
 • דגם F350
 • שנה 2018
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 26/03/24

פורד 2019- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 21/03/24
 • מועד הגשה 26/03/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן פורד
 • דגם F350
 • שנה 2018
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 14/01/24
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2014
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 16/01/24

איסוזו 2014- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 14/01/24
 • מועד הגשה 16/01/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2014
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 19/12/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 19/12/23

איסוזו 2016- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 19/12/23
 • מועד הגשה 19/12/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 14/12/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2020
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 04/01/24

איסוזו 2020- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 14/12/23
 • מועד הגשה 04/01/24
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2020
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 13/12/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2008
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 27/12/23

איסוזו 2008- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 13/12/23
 • מועד הגשה 27/12/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2008
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 20/11/23
 • יצרן מרצדס
 • דגם ויטו
 • שנה 2021
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 26/11/23

מרצדס - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 20/11/23
 • מועד הגשה 26/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן מרצדס
 • דגם ויטו
 • שנה 2021
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 31/10/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 06/11/23

איסוזו 2016- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 31/10/23
 • מועד הגשה 06/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 30/10/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2019
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 06/11/23

איסוזו 2019- כונס נכסים

 • תאריך פרסום 30/10/23
 • מועד הגשה 06/11/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2019
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 07/09/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2012
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 13/09/23

איסוזו 2012-כונס נכסים

 • תאריך פרסום 07/09/23
 • מועד הגשה 13/09/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2012
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 05/09/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 13/09/23

איסוזו 2016-כונס נכסים

 • תאריך פרסום 05/09/23
 • מועד הגשה 13/09/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 16/08/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2013
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 28/08/23

איסוזו 2013-כונס נכסים

 • תאריך פרסום 16/08/23
 • מועד הגשה 28/08/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2013
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 15/08/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 23/08/23

איסוזו 2016-כונס נכסים

 • תאריך פרסום 15/08/23
 • מועד הגשה 23/08/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 17/01/23
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2017
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 25/01/23

איסוזו 2017 - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 17/01/23
 • מועד הגשה 25/01/23
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2017
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 21/12/22
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2013
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 29/12/22

איסוזו 2013 - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 21/12/22
 • מועד הגשה 29/12/22
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2013
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 21/12/22
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2017
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 29/12/22

איסוזו 2017 - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 21/12/22
 • מועד הגשה 29/12/22
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2017
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 26/10/22
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 02/11/22

איסוזו פיק אפ 2016 נאמן

 • תאריך פרסום 26/10/22
 • מועד הגשה 02/11/22
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 23/10/22
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2014
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 27/10/22

איסוזו פיק אפ 2014

 • תאריך פרסום 23/10/22
 • מועד הגשה 27/10/22
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2014
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 25/05/22
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 30/05/22

איסוזו 2016 - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 25/05/22
 • מועד הגשה 30/05/22
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2016
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 02/05/22
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2008
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה

איסוזו 2008 - נאמן

 • תאריך פרסום 02/05/22
 • מועד הגשה
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2008
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 14/03/21
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 0
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 22/03/21

2 כלי רכב - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 14/03/21
 • מועד הגשה 22/03/21
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 0
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 15/12/20
 • יצרן מיצובישי
 • דגם טנדר
 • שנה 2014
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 20/12/20

טנדר מיצובישי - כונס נכסים

 • תאריך פרסום 15/12/20
 • מועד הגשה 20/12/20
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן מיצובישי
 • דגם טנדר
 • שנה 2014
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 02/12/20
 • יצרן איסוזו
 • דגם N1
 • שנה 2015
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 10/12/20

איסוזו 1/2015-כונס נכסים

 • תאריך פרסום 02/12/20
 • מועד הגשה 10/12/20
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם N1
 • שנה 2015
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 23/10/19
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2010
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 27/10/19

איסוזו 2010- כונס לייב

 • תאריך פרסום 23/10/19
 • מועד הגשה 27/10/19
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2010
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 23/10/19
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2017
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 23/10/19

איסוזו 1/2017-כונס לייב

 • תאריך פרסום 23/10/19
 • מועד הגשה 23/10/19
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם פיק אפ
 • שנה 2017
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

 • פורסם 19/08/19
 • יצרן איסוזו
 • דגם דימקס
 • שנה 2010
 • סוג טנדר
 • תאריך הגשה 25/08/19

איסוזו 2010- כונס לייב

 • תאריך פרסום 19/08/19
 • מועד הגשה 25/08/19
 • נותרו 0 ימים
 • יצרן איסוזו
 • דגם דימקס
 • שנה 2010
 • סוג טנדר

למנויים בלבד

X

מצטרפים היום ונהנים מ-21ימי ניסיון חינם בלוח הרכב והנדל"ן

התחל 21 יום ניסיון חינם או התחבר/י
X

עדיין אין לך חשבון?

הירשמו היום וקבלו 21 ימי ניסיון חינם!

X